...slalomová dráha s divokou vodou v Plzni

Chcete konečně pro sebe a své děti kanál s divokou vodou v Plzni?

Aktuálně: Přijďte si 17.-19.5.2018 zapádlovat na Kalikovák a podpořit divokou vodu v Plzni a okolí! Pozvnáka zde.

Podepište tuto a následně sdílejte tuto petici:

My, níže podepsaní, podporujeme co nejrychlejší výstavbu terénu s divokou vodou v Plzni a blízkém okolí pro trénink, závody či rekreační provozování slalomu, sjezdu, raftů, rodea, creekovek, SUPů, hydrospeedů, záchrany a dalších aktivit na divoké vodě.

Jestliže platí "co Čech, to muzikant", pak také platí "co Čech, to vodák"; větší města jako Praha, České Budějovice nebo Ostrava resp. Opava proto kanál s divokou vodou mají, v Olomouci se kanál připravuje a v Brně má být dokonce kanál s přečerpáváním.

Po úspěšné realizaci slalomové dráhy v Roudnici nad Labem bych si jako Plzeňák nemohl odpustit, že u nás nic takového nikdy nebude. A nezáleží, zda to bude Malostranská slalomová dráha v Doudlevcích, nebo dráha kdekoliv jinde v Plzni a okolí, třeba s přečerpáváním pomocí levné elektřiny přímo ze zdroje.

Dotace z EU budou končit a je proto poslední vhodná doba pro výstavbu.

Vznikají nejrůznější sportparky, staví se zázemí pro menšinové sporty, proč nejde prosadit vodácký kanál? Protože to vypadá, že je nás vodáků pár!

Musíme ukázat, že je nás hodně a pak získáme jednoznačnou podporu politiků.

Podepište a sdílejte petici, ať za nimi můžeme co nejdříve vyrazit a kanál konečně prosadit. Pouštění divoké vody se předpokládá od jara do podzimu denně ca 2-3 hodiny odpoledne, cca 4–7 hodin o víkendu, poplatky maximálně ve výši jiných drah v Roudnici nebo Českých Budějovicích nebo Praze. Stále aktuální je především projekt "Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni v Doudlevcích, viz níže."

v Doudlevcích

Malostranská dráha má být umístěna na loukách mezi Škoda sport parkem, řekou Radbuzou a jezem Doudlevce. Dráha se, co se divoké vody týče, bude podobat nové slalomové dráze v Roudnici nad Labem, spád bude také cca 2,5m a průtok 12 m3/s.

Vzhledem pak dráha bude odpovídat přírodním terénům, např. staré dráze v Českých Budějovicích nebo staré (pravé) dráze v Liptovském Mikuláši. Zde budou navíc na březích u vracáků ještě tišiny osázené vegetací, z důvodu přítomnosti v biocentru. V dráze budou za provozu dvě přestavitelné dvě překážky, mimo pouštění vody zůstanou vztyčené a dráha bude zůstávat trvale zaplavená. Dočerpávání vody v létě má zajišťovat MVE Doudlevce, hlavní provozní donor projektu.

Next

nábor členů

Buď můžete podpořit projekt v rámci petice zde, nebo v případě zájmu stát se členy spolku prosím kontaktujte členku výkoného výboru spolku Sojku – Janu Dífkovou, 608 32 47 64, email info@plzensd.cz, případně rovnou vyplňte tuto přihlášku za oddíl nebo tuto přihlášku za fyzickou osobu nebo tuto přihlášku za více fyzických osob a zašlete oskenované na mail difkova@renoenergie.cz . Děkujeme

Next

Podporovatelé projektu

Hlavní donoři a organizátoři

Renoenergie, a.s. (provozovatel MVE Doudlevce)
Jakub Kubánec Helus (hlavní projektant a předseda MsSDsDVvPl)
TJ Union Plzeň zastoupená předsedou oddílu Jiřím Mrkosem
Jana Dífková
DHI a.s.


kdo nám drží palce

v rámci možností městský obvod Plzeň - Slovany a radnice města Plzně
spousta politiků města
projekt Živá velryba
Doudlevecké cákání (RLA Stallion)

a mnoho dalších, kteří nechtějí být jmenováni

Milníky projektu v Doudlevcích

2005

první záměr slalomového kanálu podporovaného MVE s přečerpáním na pravém břehu, stěžejní jednání s Vodárnou

2006

zastupitelstvo města zamítlo projekt a dalo přednost konkurenční MVE na levém břehu

2009

do hry se znovu vrací MVE s možností přečerpání - odkoupen a následně upraven projekt MVE na levém břehu

2012

objevuje se záměr Malostranských jezírek ve variantě navždy znemožňující výstavbu divoké vody – předána žádost o vzetí slalomové dráhy v potaz

konec 2012

podařilo se odkoupit soukromé pozemky

konec r. 2014

Zjištěno: Malostranská jezírka mají jít do realizace ve variantě znemožňující navždy divokou vodu. Zahájení intenzivních prací na projektu MsSDsDVvPl a Bočních ramen Radbuzy (s mírným posunutím jezírek)

rok 2015

Intenzivní práce Kubánce na projektu a jeho projednávání, mj:
- projekt s jedním jezírkem průtočným a druhým odstaveným, odsouhlasení klíčovou Vodárnou a Povodím
- rada Slovan podmínečně odsouhlasila posun Malostranských jezírek. Tím umožnila dále pokračovat v projednávání divoké vody
- projekt s dvěma odstavenými jezírky, cyklostezkou a landartovými prvky; plné zahrnutí městského rojektu Malostranských jezírek
- vedení MMP OŽP si nechalo vypracovat negativní posudek
- projekt předělán dle výtek, uvedených v negativním posudku MMP OŽP. Mj. šlo o vypuštění loděnice, některých stezek, zábradlí a zejm. přidání další ekologických funkcí projektu
- zadány posudky a zpracovatelům posudků poskytována součinnost, tj.
- posudek pro možnost umístění projektu v aktivní záplavové zoně
- biologický posudek umožňující výstavbu
- odborné stanovisko zpracovatele místního oregionálního biocentra umožňující výstavbu
- odsouhlasení v Komisi pro rybí přechody při ústředí AOPK
- vedení MMP OŽP si nechalo vypracovat další dva negativní posudky
- v průběhu celého roku nesčetná jednání se zástupci města a politiky

rok 2016, 2017

- podání odvolání proti dílčímu rozhodnutí OŽP MMP- z části úspěšné
- příprava opravných prosředků proti nesouhlasu vedení OŽP MMP
- dílčí jednání s politiky, příprava další strategie


rok 2018


Zahájen nábor členů a podporovatelů (fyzických osob i oddílů) za účelem doložení zájmu na vybudování tohoto projektu zde či jinde v Plzni při jednání s politiky