...boční ramena řeky Radbuzy

-

Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni
Jakkoliv jde o atypický a tím komplikovaný projekt, jedná se o poslední vhodnou lokalitu v Plzni a širokém okolí, vhodnou pro výstavbu a provozování terénu s divokou vodou. Všechny ostatní jezy na větších tocích v Plzni a okolí jsou již bohužel zabrané provozovateli MVE, kteří pakliže sami nejsou aktivními vodáky, s pouštěním vody mimo MVE pro kanoisty nesouhlasí.

Slalomová dráha bude mít přírodní charakter a je jako průtočné rameno součástí projektu Malostranských bočních ramen řeky Radbuzy a je projednávána mezi Škoda sport parkem, řekou Radbuzou a jezem Doudlevce.

o projektu

Dráha se, co se parametrů proudící divoké vody týče, bude nejvíce podobat nové slalomové dráze v Roudnici nad Labem, spád bude ca 2,5m a průtok 12 m3/s. Překážky v proudnici budou optimalizovány pro nižší spád, po stranách v mělkých zónách pak budou překážky kamenné. Vzhledem se pak dráha bude podobat podobným přírodním slalomovým kanálům, např. staré dráze v Českých Budějovicích nebo staré (pravé) dráze v Liptovském Mikuláši s tím, že zde budou na březích vedle vracáků ještě tišiny osázené vegetací, z důvodu přítomnosti v biocentru. V dráze budou za provozu dvě přestavitelné dvě překážky, z nichž bude možno tvořit playspot. Mimo pouštění divoké vody zůstanou tyto překážky trvale vztyčené a dráha tím bude zůstávat trvale napuštěná stojatou vodou. Dočerpávání vody v případě nižších průtoků bude dle předpokladů zajišťovat MVE Doudlevce resp. její provozovatel RenoEnergie, jež tímto bude i hlavním provozním donorem projektu. Pouštění divoké vody se předpokládá od jara do podzimu denně ca 2-3 hodiny odpoledne, cca 4–6 hodin o víkendu. Využití bude nejen primárně pro slalom, ale také rafty, freestyle, tréninky na extrémní divokou vodu či na sjezdy. Spolu s výstavbou ramene s divokou vodou musí být spolkem realizován i rybí přechod, jelikož se nacházíme na akčním plánem z roku 2012 schválené prioritní migrační cestě (plán migračního zprůchodnění Berounky až po Úhlavu včetně).

Next

nábor členů

Za účelem výstavby a provozování dráhy jsme založili spolek, jež nese název Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z.s. (MsSDsDVvPl)

Členství ve spolku bude zdarma, nicméně otevřené darům členů. Členové, kteří poskytnou dar, budou mít odpovídající dobu ježdění na divoké vodě zdarma. Jinak se předpokládá obvyklé "jízné" kolem 100Kč na den, které z části pokryje provozní náklady projektu.

Nábor členů bude intenzivně probíhat, jakmile se podaří "vybojovat" platné rozhodnutí o umístění stavby, kterému předchází obrovské množství posudků, rozhodnutí a stanovisek. Do té doby se mohou stát členy pouze lidé, kteří poskytnou významnější dar na pořizování dokumentace, posudků apod. v průběhu projednávání či poskytnou nepeněžitý přínos, zejm. v otázce projednání, především s orgány ochrany přírody.

V případě zájmu stát se za výše uvedených podmínek členy již nyní, prosím kontaktujte členku výkoného výboru spolku Sojku – Janu Dífkovou, 608 32 47 64, email difkova@renoenergie.cz

Next

Podporovatelé projektu

Hlavní donoři

Renoenergie, a.s. (majitel MVE)
Jakub Kubánec Helus (hlavní projektant a předseda MsSDsDVvPl)
DHI a.s.


kdo nám drží palce

v rámci možností městský obvod Plzeň - Slovany a radnice města Plzně
projekt Živá velryba
Doudlevecké cákání (RLA Stallion)

a mnoho dalších, kteří nechtějí být jmenováni

Milníky projektu

2005

první záměr slalomového kanálu podporovaného MVE s přečerpáním na pravém břehu, stěžejní jednání s Vodárnou

2006

zastupitelstvo města zamítlo projekt a dalo přednost konkurenční MVE na levém břehu

2009

do hry se znovu vrací MVE s možností přečerpání - odkoupen a následně upraven projekt MVE na levém břehu

2012

objevuje se záměr Malostranských jezírek ve variantě navždy znemožňující výstavbu divoké vody – předána žádost o vzetí slalomové dráhy v potaz

konec 2012

podařilo se odkoupit soukromé pozemky

konec r. 2014

Zjištěno: Malostranská jezírka mají jít do realizace ve variantě znemožňující navždy divokou vodu. Zahájení intenzivních prací na projektu MsSDsDVvPl a Bočních ramen Radbuzy (s mírným posunutím jezírek)

červenec 2015

Rada Slovan odsouhlasila posun Malostranských jezírek, aby tím navždy neznemožnila divokou vodu pro kanoistiku v Plzni. Tím umožnila dále pokračovat v projednávání divoké vody.